ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *